Jelenlegi hely

Tartásdíj - 2. rész - Mit tehetünk, ha nem jön?

Mit tehet a szülő, ha a külön élő szülő nem fizeti a tartásdíjat?

Tartásdíj (2. rész) – Mit tehetünk, ha nem jön a tartásdíj?
 
Mit tehet a szülő, ha a külön élő szülő nem fizeti a tartásdíjat?
 
ALAPSZABÁLY:
A tartásdíjat mindenképpen fizetni kell!
A tartásdíjat a külön élő szülőnek akkor is fizetnie kell, ha például nyáron az egész hónapot nála tölti a gyermek az időszakos kapcsolattartás keretében.
 
Mi az a tartásdíj és mekkora összegű? Cikkünk 1. részében erről is írtunk!
 
Fontos tudni, hogy a gyermektartásdíj fizetését nem lehet függővé tenni attól, hogy a külön élő szülő láthatja-e a gyermeket (és bármilyen más feltételtől sem.) A tartásdíjat minden körülmények között fizetni kell, ha esetleg a kapcsolattartásban nehézségek merülnek fel, az egy külön téma. Az a szülő pedig, akinek a gondozásában, nevelésében a gyermek el van helyezve, nem mondhat le a tartásdíjról – hiszen az nem is az övé, hanem a gyermeket illeti meg. Amennyiben a külön élő szülő nem fizeti a gyermektartást, végrehajtási eljárást kell indítani.
 
Sajnos előfordul, hogy a végrehajtási eljárás eredménytelen. Mi a teendő ilyenkor?
Van lehetőség arra, hogy a szülő a gyermektartásdíj megelőlegezését kérje az államtól, így a szülő akkor is hozzájuthat a tartásdíj összegéhez, ha a fizetésére kötelezett személy azt nem fizeti meg időben. Ebben az esetben – a kötelezett visszafizetési kötelezettségével – az állam folyósítja a megállapított összeget.
 
A tartásdíj megelőlegezésének jogszabályi feltételei
 
A következő feltételeknek együttesen kell fennállniuk:
 
  • Van jogerős bírósági határozat a tartásdíjról.
  •  Megállapítható, hogy a tartásdíj behajtása átmenetileg lehetetlen.
  • (A gyámhivatalnak meg kell győződnie a gyermektartásdíj átmeneti – legalább 6 havi – behajthatatlanságáról. A gyermektartásdíj megelőlegezésére akkor kerülhet sor, ha a jogosult kérte a bírósági határozatban megállapított gyermektartásdíj bírósági végrehajtását, és a kötelezett munkabérére, más rendszeres jövedelmére, illetve egyéb vagyonára vezetett végrehajtás eredménytelen volt, vagy a végrehajtás szünetel, a részösszegű megfizetés vagy behajtás mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének 50%-át nem haladta meg. Részösszegű megfizetés, illetve részösszegű behajtás esetén a gyámhivatal a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének 50%-át előlegezi meg.)
  • A gyermeket gondozó személy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani. (Hogy ez így van-e vagy sem, azt a gyámhatóság állapítja meg.)
  • A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem összege nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.
Hol kell benyújtani a megelőlegezés iránti kérelmet?
 
A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelemről a gyámhivatal dönt. Az a gyámhivatal illetékes, amelynek területén a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének vagy a gyermeknek a lakóhelye van. A kérelmet a gyermektartásdíjra jogosult gyermek szülője, törvényes képviselője kérelmezheti. A kérelemben nyilatkozni kell, hogy a megelőlegezés megállapítását kizáró ok nem áll fenn, és meg kell jelölni azokat az indokokat és tényeket, amelyek a kérelmet megalapozzák.
 
Cikkünk csak tájékoztató jellegű, nem a teljesség igényével készült, és nem minősül jogi tanácsadásnak. Ha kérdése van bármilyen családjogi témában, vagy családjogi mediációval kapcsolatban, forduljon ügyvédhez vagy mediátorhoz.
 
További információ:
 
 
+36-30/989-7662
 
Dr. Frei Anita
ügyvéd, mediátor

Partnereink