Jelenlegi hely

A nők elleni erőszak megelőzése közös ügyünk

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2014. március 5-én napvilágot látott jelentése a világ eddigi legnagyobb felmérésének eredményeit mutatja be, hogy leleplezze a nők által elszenvedett bántalmazás mértékét.

Az Európai Parlament az idei nőnap kapcsán kiemelten foglalkozik a nők elleni erőszak témakörével.


Nőkkel szembeni erőszak: „olyan nemi alapú erőszakos cselekmény, amely a nőknek fizikai, szexuális, lelki sérülést vagy szenvedést vagy gazdasági hátrányt okoz, illetve okozhat, beleértve az ilyen cselekményekkel való fenyegetést, a kényszerítést vagy a személyes szabadságtól való önkényes megfosztást, akár a köz-, akár a magánéletben”.* Az erőszak e formája a nők és a férfiak közötti egyenlőség egyik legnagyobb akadálya. Jóllehet fokozott figyelem övezi e problémát, a nőkkel szembeni erőszak továbbra is a társadalom valamennyi szintjén megfigyelhető, és valamennyi uniós tagállamot érinti.

A nők elleni erőszak nemcsak az áldozatokra van kihatással, hanem családjaikra, barátaikra és az egész társadalomra is. Meg kell tehát vizsgálni, mi a társadalom és az állam reakciója ezekre a visszaélésekre. Ezért uniós és tagállami szinten egyaránt szükség van a nők elleni erőszak leküzdésére és megelőzésére szolgáló intézkedésekre.

A felmérésben kapott válaszok alapján a többek között kiderül, hogy:

  • a nők 33%-a tapasztalt fizikai és/vagy szexuális erőszakot 15 éves kora óta. Ez 62 millió nőt jelent.
  • 22%-uk tapasztalt fizikai és/vagy szexuális erőszakot a partnere részéről.
  • az összes nő 5%-át erőszakolták meg.
  • a nők 11%-a mondta azt, hogy helytelen közeledést tapasztalt a közösségi oldalakon, vagy szexuális tartalmú e-maileket vagy szöveges (SMS) üzeneteket kapott. A fiatal (18–29 éves) nők 20%-a esett áldozatul ilyen jellegű internetes zaklatásnak.
  • a nők 55%-a tapasztalta már a szexuális zaklatás valamilyen formáját. A szexuális zaklatásnak áldozatul esett nők 32%-a mondta azt, hogy az elkövető a főnöke, munkatársa vagy ügyfele volt.
  • a párkapcsolaton belüli erőszak legsúlyosabb esetét az áldozatok 67%-a nem jelentette be a rendőrségnek vagy más szervezetnek.

A teljes felmérés (angolul)

Az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága (FEMM)

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság (FEMM) honlapja

2014 januárjában a FEMM bizottság új, saját kezdeményezésű jelentést fogadott el, amely a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemmel kapcsolatban a Bizottság számára megfogalmazott ajánlásokat tartalmaz. Ebben felszólítja a Bizottságot egy uniós stratégia és egy cselekvési terv benyújtására, valamint arra, hogy az elkövetkező három év folyamán jelölje ki a nőkkel szembeni erőszak felszámolásának európai évét. A jelentést a jelenlegi parlamenti ciklus végéig kell benyújtani a plenáris ülésnek.

Járóka Lívia (alelnök)
Gurmai Zita
Morvai Krisztina

Európai parlamenti képviselők, férfiak és nők megoszlása

Gazdasági válság hatásai a nőkre

A gazdasági válság különösen súlyosan érinti a nőket. Nagyobb valószínűséggel dolgoznak részmunkaidőben, nő körükben a munkanélküliség, és a szociális szolgáltatások visszavágásának árát is gyakran ők fizetik meg. A válság idején általában fokozódik a nőkkel szembeni erőszak. 2013. március 12-i állásfoglalásában az Európai Parlament kiemelte, hogy a gazdasági válság kedvez a nők elleni zaklatás, bántalmazás és erőszak valamennyi formájának, különösen a prostitúció fokozódásának. A képviselők kiemelték, hogy a válság és a költségvetési megszorítások közepette a nők kevesebb erőforrással rendelkeznek ahhoz, hogy megóvják saját magukat és gyermekeiket az erőszaktól.

 

* Forrás: Az Európa Tanács nők elleni és családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló egyezménye, Európa Tanács, 2011.

A cikk forrása: www.europarl.hu

Partnereink